Личен видео архив

На сайта има и секция за личния ми видео архив от съзтезания (предимно ралита), които обаче са заключени с парола и за тях ще трябва да ми пишете (знаете как стоят нещата с АКТА, пиратството и т.н. Аз не продавам тези неща и не ги разпространявам, прости си пазя архив). Това са записание предавания от телевизии и интернет.

За повече информация или достъп ми пишете на video@assenov.net

<< Вход >>

top